Global city

Мультифункционалды
сауда және қойма кешені

Қарағанды